Giúp Con Học Từ Mới Tiếng Anh Như Thế Nào?
Ngày đăng: 20/04/2021 11:34


Con học ghi nhớ từ mới đã khó, học để áp dụng từ mới đó vào ngữ cảnh giao tiếp càng khó hơn. Sau đây là 5 lời khuyên dành cho ba mẹ có thể giúp con học từ mới một cách hiệu quả:

1. Gắn từ vựng vào những hoạt động mà con thích. Nói về các chủ đề/hoạt động con thích sẽ làm con tập trung hơn. Con nhà mình cực kỳ thích vẽ, nên mình bắt đầu với "Girl, wanna draw something?" là con hào hứng tham gia ngay. Mình cho con chọn thứ con thích vẽ để dễ trao đổi tiếng Anh dựa trên đó.
2. Lặp lại, lặp lại, lặp lại thường xuyên dưới nhiều ngữ cảnh khác nhau sẽ giúp con ghi nhớ được từ vựng. Lặp lại không có nghĩa là bạn nói liên tục về từ vựng đó trong 1 câu, kiểu như: "This is water. Water. Say water". Thay vào đó, sử dụng từ đó ở những tình huống, hoạt động khác nhau, ví dụ như khi tắm, khi đi bơi, lúc ăn...
3. Sử dụng đồ vật đi kèm hoặc ngôn ngữ cơ thể để bổ trợ cho từ vựng sẽ giúp con dần hiểu ra ý nghĩa của từ đó mà không cần bạn phải dịch sang tiếng Việt. Ví dụ, khi bạn nói "frightened" với điệu bộ thể hiện bạn đang khiếp sợ, con có thể dần mường tượng ra từ đó có nghĩa là gì.
4. Đừng ép con nói ra từ đó hoặc nói theo mình. Việc con có thể nhắc lại từ vựng với sử dụng từ vựng để thể hiện điều con muốn nói là 2 câu chuyện khác nhau.
5. Mở rộng từ vựng: Khi con đã có thể nhận biết nghĩa từ vựng và nói ra được từ đó, hãy mở rộng ra dưới dạng cụm từ hoặc câu ngắn. Ví dụ: con nói "cat" khi nhìn thấy một con mèo, bạn có thể nói: "Yes, the cat is running". Bằng cách nghe "cat" với "running" trong câu, con bắt đầu hiểu rằng có liên hệ giữa 2 từ này. Đồng thời, với cách này, bạn đang phát tín hiệu với con rằng con đang sử dụng từ vựng đúng.

Hồ Trung Dũng - Chip Chip CEO
Giúp Con Học Từ Mới Tiếng Anh Như Thế Nào?
Ngày đăng: 20/04/2021 11:34


Con học ghi nhớ từ mới đã khó, học để áp dụng từ mới đó vào ngữ cảnh giao tiếp càng khó hơn. Sau đây là 5 lời khuyên dành cho ba mẹ có thể giúp con học từ mới một cách hiệu quả:

1. Gắn từ vựng vào những hoạt động mà con thích. Nói về các chủ đề/hoạt động con thích sẽ làm con tập trung hơn. Con nhà mình cực kỳ thích vẽ, nên mình bắt đầu với "Girl, wanna draw something?" là con hào hứng tham gia ngay. Mình cho con chọn thứ con thích vẽ để dễ trao đổi tiếng Anh dựa trên đó.
2. Lặp lại, lặp lại, lặp lại thường xuyên dưới nhiều ngữ cảnh khác nhau sẽ giúp con ghi nhớ được từ vựng. Lặp lại không có nghĩa là bạn nói liên tục về từ vựng đó trong 1 câu, kiểu như: "This is water. Water. Say water". Thay vào đó, sử dụng từ đó ở những tình huống, hoạt động khác nhau, ví dụ như khi tắm, khi đi bơi, lúc ăn...
3. Sử dụng đồ vật đi kèm hoặc ngôn ngữ cơ thể để bổ trợ cho từ vựng sẽ giúp con dần hiểu ra ý nghĩa của từ đó mà không cần bạn phải dịch sang tiếng Việt. Ví dụ, khi bạn nói "frightened" với điệu bộ thể hiện bạn đang khiếp sợ, con có thể dần mường tượng ra từ đó có nghĩa là gì.
4. Đừng ép con nói ra từ đó hoặc nói theo mình. Việc con có thể nhắc lại từ vựng với sử dụng từ vựng để thể hiện điều con muốn nói là 2 câu chuyện khác nhau.
5. Mở rộng từ vựng: Khi con đã có thể nhận biết nghĩa từ vựng và nói ra được từ đó, hãy mở rộng ra dưới dạng cụm từ hoặc câu ngắn. Ví dụ: con nói "cat" khi nhìn thấy một con mèo, bạn có thể nói: "Yes, the cat is running". Bằng cách nghe "cat" với "running" trong câu, con bắt đầu hiểu rằng có liên hệ giữa 2 từ này. Đồng thời, với cách này, bạn đang phát tín hiệu với con rằng con đang sử dụng từ vựng đúng.

Hồ Trung Dũng - Chip Chip CEO
Tặng suất học thử và kiểm tra
trình độ tiếng Anh miễn phí
Học thử miễn phí
Tặng suất học thử và kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí
Học thử miễn phí
Chương trình quà tặng
hấp dẫn chào năm học mới