Phương thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:
Số tài khoản: 19135572045017 – Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục Chip Chip

Tặng suất học thử
trị giá 600.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Vui Xuân mới, tiếng Anh tấn tới: học bổng tới 48%
Vui Xuân mới, tiếng Anh tấn tới:
học bổng tới 48%