Phương thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:
Số tài khoản: 19135572045017 – Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục Chip Chip

Tặng suất học thử
trị giá 300.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Mừng ngày Nhà giáo:
học bổng tới 45%, tặng khoá Tăng cường giao tiếp
Mừng ngày Nhà giáo: học bổng
tới 45%, tặng khoá Tăng cường giao tiếp