Phương thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:
Số tài khoản: 19135572045017 – Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục Chip Chip

Tặng suất học thử
trị giá 600.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Go Online cùng Chip Chip: học bổng tới 48% & quà hấp dẫn
Go Online cùng Chip Chip:
học bổng tới 48%