Tầng 9, N2, 210 Lê Trọng Tấn, toà nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
  contact@chipchip.edu.vn
  02466 624 235 - 0983 005 801
  Tặng suất học thử
  trị giá 600.000 VNĐ
  Đăng ký ngay
  Vui Xuân mới, tiếng Anh tấn tới: học bổng tới 48%
  Vui Xuân mới, tiếng Anh tấn tới:
  học bổng tới 48%