Chính sách hoàn học phí:

1. Khóa học áp dụng

  • Chính sách chỉ áp dụng với các khóa học từ 60 buổi trở lên, đã được thanh toán đầy đủ 01 (một) lần 100% học phí.

2. Thời hạn yêu cầu hoàn trả học phí:

  • Học sinh có thể cân nhắc và yêu cầu hoàn trả học phí trong 05 buổi học đầu tiên hoặc tối đa trong vòng 02 tuần kể từ khi đóng học phí thành công (Áp dụng theo điều kiện nào xảy ra trước)
Tặng suất học thử và kiểm tra
trình độ tiếng Anh miễn phí
Học thử miễn phí
Tặng suất học thử và kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí
Học thử miễn phí
Ra mắt lớp nhóm 2-4 học sinh
Ra mắt lớp nhóm
2-4 học sinh