Chính sách hoàn học phí

- Gói 30 buổi, thời gian học cân nhắc: 3 buổi trong tối đa 1 tuần kể từ khi thanh toán.

- Gói 60 buổi, thời gian học cân nhắc: 5 buổi trong tối đa 2 tuần kể từ khi thanh toán.

- Gói 120 buổi, thời gian học cân nhắc: 9 buổi trong tối đa 3 tuần kể từ khi thanh toán.

Tặng suất học thử
trị giá 300.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Mừng ngày Nhà giáo:
học bổng tới 45%, tặng khoá Tăng cường giao tiếp
Mừng ngày Nhà giáo: học bổng
tới 45%, tặng khoá Tăng cường giao tiếp