Chính sách hoàn học phí

- Gói 30 buổi, thời gian học cân nhắc: 3 buổi trong tối đa 1 tuần kể từ khi thanh toán.

- Gói 60 buổi, thời gian học cân nhắc: 5 buổi trong tối đa 2 tuần kể từ khi thanh toán.

- Gói 120 buổi, thời gian học cân nhắc: 9 buổi trong tối đa 3 tuần kể từ khi thanh toán.

Tặng suất học thử và kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí
Đăng ký ngay
Tặng suất học thử và kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí
Đăng ký ngay
ƯU ĐÃI LỚN CHƯA TỪNG CÓ
CHỈ 99K/BUỔI HỌC