banner
Khóa học miễn phí
với giáo viên nước ngoài
Public courses là các khoá học tiếng Anh ngắn hạn miễn phí với giáo viên nước ngoài được tổ chức bởi Chip Chip theo mô hình lớp học cỡ vừa từ 8-100 học sinh.
Lớp học Online
Hoàn toàn miễn phí
Dành cho học sinh từ 4 - 12 tuổi
Xem các khóa học
Khóa học miễn phí
với giáo viên nước ngoài
Public courses là các khoá học tiếng Anh ngắn hạn miễn phí với giáo viên nước ngoài được tổ chức bởi Chip Chip theo mô hình lớp học cỡ vừa từ 8-100 học sinh.
Lớp học Online
Hoàn toàn miễn phí
Dành cho học sinh từ 4 - 12 tuổi
banner
Xem các khóa học
Danh sách khóa học
Đã kết thúc
Khóa học đã kết thúc vào 31/03/2024
[004] THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 7-9 TUỔI
VÌ SAO NÊN CHO CON HỌC THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH NGAY TỪ NHỎ? Theo Warren Buffett - nhà tỷ phú Mỹ lừng danh đã từng nói về kỹ năng thuyết trình như sau: "Nếu không thể giao tiếp, trò chuyện hay trình bày ý tưởng của mình với người khác, bạn đang từ bỏ tiềm năng của mình”. Chính vì vậy, kỹ năng thuyết trình đóng vai trò vô cùng quan trọng & cần được rèn luyện từ nhỏ để giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp, trình bày ý tưởng trước đám đông!

7 - 10 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 2: 20h30 - 21h15 & Thứ 4: 20h30 - 21h15 Bắt đầu từ ngày 18/03

7 - 10 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 2: 20h30 - 21h15 & Thứ 4: 20h30 - 21h15 Bắt đầu từ ngày 18/03

Avatar
Cô Theresa
202 học sinh đã đăng ký
Đã kết thúc
Khóa học đã kết thúc vào 31/03/2024
[005] THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 7-9 TUỔI
VÌ SAO NÊN CHO CON HỌC THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH NGAY TỪ NHỎ? Theo Warren Buffett - nhà tỷ phú Mỹ lừng danh đã từng nói về kỹ năng thuyết trình như sau: "Nếu không thể giao tiếp, trò chuyện hay trình bày ý tưởng của mình với người khác, bạn đang từ bỏ tiềm năng của mình”. Chính vì vậy, kỹ năng thuyết trình đóng vai trò vô cùng quan trọng & cần được rèn luyện từ nhỏ để giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp, trình bày ý tưởng trước đám đông!

7 - 10 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 3: 19h30-20h15; Thứ 6: 19h30-20h15 Bắt đầu từ ngày 17/03

7 - 10 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 3: 19h30-20h15; Thứ 6: 19h30-20h15 Bắt đầu từ ngày 17/03

Avatar
Cô Theresa
170 học sinh đã đăng ký
Đã kết thúc
Khóa học đã kết thúc vào 31/03/2024
[006] THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 7-9 TUỔI
VÌ SAO NÊN CHO CON HỌC THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH NGAY TỪ NHỎ? Theo Warren Buffett - nhà tỷ phú Mỹ lừng danh đã từng nói về kỹ năng thuyết trình như sau: "Nếu không thể giao tiếp, trò chuyện hay trình bày ý tưởng của mình với người khác, bạn đang từ bỏ tiềm năng của mình”. Chính vì vậy, kỹ năng thuyết trình đóng vai trò vô cùng quan trọng & cần được rèn luyện từ nhỏ để giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp, trình bày ý tưởng trước đám đông!

7 - 10 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 3: 20h30-21h15 & Thứ 5: 20h30-21h15 Bắt đầu từ ngày 17/03

7 - 10 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 3: 20h30-21h15 & Thứ 5: 20h30-21h15 Bắt đầu từ ngày 17/03

Avatar
Cô Theresa
93 học sinh đã đăng ký
Đã kết thúc
Khóa học đã kết thúc vào 17/03/2024
THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
VÌ SAO NÊN CHO CON HỌC THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH NGAY TỪ NHỎ? Theo Warren Buffett - nhà tỷ phú Mỹ lừng danh đã từng nói về kỹ năng thuyết trình như sau: "Nếu không thể giao tiếp, trò chuyện hay trình bày ý tưởng của mình với người khác, bạn đang từ bỏ tiềm năng của mình”. Chính vì vậy, kỹ năng thuyết trình đóng vai trò vô cùng quan trọng & cần được rèn luyện từ nhỏ để giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp, trình bày ý tưởng trước đám đông!

4-6 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 2: 20h30-21h15 & Thứ 4: 20h30-21h15 Bắt đầu từ ngày 04/03

4-6 tuổi

Tuổi

4

buổi học

45p

mỗi buổi

Thứ 2: 20h30-21h15 & Thứ 4: 20h30-21h15 Bắt đầu từ ngày 04/03

Avatar
Cô Theresa
20 học sinh đã đăng ký