Chọn giáo viên
Bộ lọc
82 lớp
Cô Genne
82 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
25 lớp
Cô Cara
25 lớp
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ:
0 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Phát âm
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ:
Chú ý sửa lỗi HS
Phát âm
Thân thiện
Kiên nhẫn
429 lớp
Cô Aria
429 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
15 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
111 lớp
Thầy Jess
111 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
6 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
71 lớp
Cô May
71 lớp
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
4 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
137 lớp
Cô Quincy
137 lớp
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
2749 lớp
Thầy Edward
2749 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
36 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
48 lớp
Cô Jewel
48 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
10 lớp
Cô Juna
10 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
1 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Từ vựng
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Từ vựng
Nhiệt huyết
1486 lớp
Cô Melody
1486 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
27 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
237 lớp
Cô Jessica
237 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
4 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kiên nhẫn
72 lớp
Cô Iya
72 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ:
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ:
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
306 lớp
Cô Mej
306 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
12 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
1245 lớp
Cô Emilyn
1245 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
19 Đánh giá
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện