Chọn giáo viên
Bộ lọc
23 lớp
Cô Genne
23 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
2 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
7 lớp
Cô May
7 lớp
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
1059 lớp
Cô Emilyn
1059 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
15 Đánh giá
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
2519 lớp
Thầy Edward
2519 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
31 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
292 lớp
Cô Aria
292 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
10 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
1322 lớp
Cô Melody
1322 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
23 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
131 lớp
Cô Quincy
131 lớp
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
51 lớp
Thầy Neo
51 lớp
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
5 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Phát âm
Sáng tạo
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Phát âm
Sáng tạo
Vui vẻ, hài hước
1 lớp
Cô Jewel
1 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
226 lớp
Cô Mej
226 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
12 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
209 lớp
Cô Jessica
209 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
4 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kiên nhẫn
28 lớp
Cô Iya
28 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ:
2 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ:
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện