Let's Talk - trò chuyện tiếng Anh online với giáo viên nước ngoài

Duy trì môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên cho con bằng các cuộc trò chuyện 1-1 thú vị với giáo viên nước ngoài về những chủ đề thân thuộc.

Let's Talk - trò chuyện tiếng Anh online với giáo viên nước ngoài

Duy trì môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên cho con bằng các cuộc trò chuyện 1-1 thú vị với giáo viên nước ngoài về những chủ đề thân thuộc.

Let's Talk 1: Movers
25 buổi (25p/buổi)
 • Family and Friends (Gia đình và bạn bè)
 • School, subjects, teachers and school events (Trường học, môn học, thầy cô và sự kiện)
 • Favorite foods and healthy diet (Đồ ăn yêu thích và chế độ ăn lành mạnh)
 • Animals and their habitats (Động vật và môi trường sống của chúng)
 • Daily routines and healthy habits (Thói quen hàng ngày và các thói quen lành mạnh)
 • Favorite items of clothing and special clothes (Trang phục yêu thích và trang phục cho những dịp đặc biệt)
 • Sports and free time activities (Thể thao và các hoạt động vào thời gian rảnh)
 • Emotions and feelings (Cảm xúc, cảm nhận)
 • Neighborhood and a dream place to live (Khu vực sống và nơi sống mơ ước)
 • Birthday and various activities for birthday (Sinh nhật và các hoạt động cho ngày sinh nhật)
Let's Talk 2: Flyers
25 buổi (25p/buổi)
 • School life and problems (Trường học và các vấn đề ở trường)
 • Food and nutrients (Ẩm thực và dinh dưỡng)
 • Study habits and study abroad (Thói quen học tập và du học)
 • Different kinds of party (Các bữa tiệc khác nhau)
 • Celebrities and their influences (Người nổi tiếng và sức ảnh hưởng của họ)
 • Different traits of personality (Tính cách con người)
 • Endangered animals and how to protect them (Các loài động vật bị nguy hiểm và cách để bảo vệ chúng)
 • Opinions about different kinds of job (Quan điểm về các ngành nghề khác nhau)
 • Money and saving money (Tiền và tiết kiệm tiền)
 • Future transports (Các loại hình phương tiện giao thông trong tương lai)

Chương trình Let's Talk phù hợp với các học sinh đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản, trình độ A1-Movers trở lên. Với các học sinh mới bắt đầu với tiếng Anh, vui lòng tham khảo chương trình Tiếng Anh Giao tiếp trẻ em 1 kèm 1 của Chip Chip.

Hành trình con nói giỏi tiếng Anh khởi đầu
người thầy tốt!

Chọn giáo viên ngay