đánh giá
0
lớp đã dạy
0
học sinh
0
mức chuyên cần
Giới thiệu
Lịch học
Chọn giờ học phù hợp với con. Mỗi buổi học kéo dài trong 25 phút.
Đánh giá của phụ huynh
(0 đánh giá)
5 sao
(0)
4 sao
(0)
3 sao
(0)
2 sao
(0)
1 sao
(0)

60.000đ

/buổi trải nghiệm